TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẢN VIỆT

Địa chỉ: Trung tâm thương mại chợ Roi Sóc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh (Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh)

Điện thoại : 0368.398.399 – 090.666.5019

Email: [email protected] hoặc [email protected]

Website : sanviet.com hoặc cameratuson.com